به گزارش افکارنیوز، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که یک اسرائیلی ۵۵ ساله در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، در ملاء عام و در خیابانی در تل‌آویو خور را به آتش کشید.

بنا بر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، این شهرک نشین با وضعیت وخیمی به بیمارستان منتقل شد.

گزارشهای پزشکی حاکی از آن است که تاکنون اسرائیلیهای زیادی به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی اقدام به خوسوزی کردهاند.