به گزارش افکارنیوز، سایمون گس، برای سومین بار ریاست تیم انگلیسی در مذاکرات گروه ۱ + ۵ با ایران را بر عهده خواهد داشت. او که از نشست آلماتی ۱، جایگزین «جفری آدامز» شده بود، قرار است در دور جدید مذاکرات به همراه هوگ پاول، مدیر دفاع راهبردی و بازنگری امنیتی وزارت خارجه انگلیس که معاون هیئت انگلیسی در مذاکرات به شمار می‌آید، در ژنو حضور یابد. سایر اعضا این تیم هنوز مشخص نیستند.

مذاکرات ژنو ۱۵ و ۱۶ اکتبر برابر با ۲۳ و ۲۴ مهر در ژنو، یکی از بزرگترین شهرهای تجاری سوئیس برگزار میشود.