به گزارش افکارنیوز، شیخ نبیل قاووق رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تاکید کرد رژیم صهیونیستی به منظور تضعیف توان حزب الله به جریان ۱۴ مارس تکیه کرده است.

شیخ نبیل قاووق تاکید کرد اسرائیل از بیشترین چیزهایی که می ترسد، معادلات مقاومت است نه قطعنامه های بین المللی و جامعه مدنی.

وی خاطر نشان کرد مقاومت توانسته است کارایی معادله ای را ثابت کند که تمام اهداف رژیم صهیونیستی را در تیررس دهها هزار موشک قرار دهد و این قدرت باعثبازداشتن اسرائیل از تجاوز به لبنان شده است.

شیخ قاووق تاکید کرد این معادلات این فرصت را برای لبنان فراهم کرده است تا از ثروت نفتی خود بهره برداری کند.

وی خاطر نشان کرد اسرائیل هشت سال است که از رویارویی مستقیم با مقاومت عاجز است و به همین سبب برای تضعیف مقاومت و محاصره آن بر جریان ۱۴ مارس حساب باز کرده است و از مواضع این جریان علیه مقاومت احساس خوشحالی می کند.

به گفته وی، رژیم صهیونیستی به طور آشکار برای تضعیف مقاومت و مخدوش کردن وجهه آن و تضعیف سیاسی و مردمی آن بر روی ۱۴ مارس حساب باز کرده است.

شیخ قاووق خاطر نشان کرد مقاومت در لبنان امروز توانسته است معادلات جدیدی را در سطح لبنان و منطقه ایجاد کند و تاثیرگذارتر و قوی تر از هر زمانی از نظر سیاسی و نظامی و تاثیرگذاری بر معادلات منطقه ای شده است، در حالی که جریان ۱۴ مارس سرخورده و ناامید و شرط بندی هایش با شکست روبرو شده است.

وی افزود جریان ۱۴ مارس به آمریکا اعتماد کرد و منتظر سقوط نظام سوریه و عقب نشینی مقاومت در مقابل تغییرات سوریه ماند، ولی امروز با دیوار شکست و ناکامی روبرو شده است و حسرت می خورد و راز افزایش هجمه اش علیه مقاومت در شکست و ناکامی اش نهفته است.

شیخ قاووق تاکید کرد این جریان ۱۴ مارس است که سبب تعطیل شدن پارلمان و تشکیل نشدن پارلمان شده و باعثشده تا گفتگویی انجام نشود که برای همه روشن شده است که این جریان خود تصمیم نمی گیرد و از خود استقلال ندارد، بلکه از خارج برایش تصمیم می گیرند.

وی خاطر نشان کرد تشکیل دولت از پایه های اساسی است و خواسته ما تشکیل دولت و مشارکت فعال و عادلانه در آن است، زیرا ما منطق حذف و به حاشیه راندن را نمی پذیریم.