به گزارش افکارنیوز، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد، بحران سیاسی درباره بودجه و بدهی این کشور که منجر به تعطیلی بیش از دو هفته ای دولت آمریکا شده بود، «هیچ برنده ای» ندارد.

اوباما یک روز پس از توافق شکننده کنگره که به صورت موقت شبح ورشکستگی اقتصادی و بازپرداخت نشدن بدهی های آمریکا را دور کرد، گفت: «عملکرد سیاسی ضعیف، دشمنانمان را قوی و دوستانمان را ضعیف می کند.»

بعد از تصویب لایحه مجوز استقراض دولت آمریکا و بازگشایی دولت فدرال، رئیس جمهور این کشور متن این لایحه را امضا کرد.

اعلامیه کاخ سفید برای پایان دادن به بحران سیاسی کشور، همچنین نگرانی هایی را نسبت به تاخیر دولت آمریکا در پرداخت بدهی هایش موجب شده است.