به گزارش افکارنیوز، وی اعلام کرد همه اسنادی را که در اختیار داشته است، هنگامی که در هنگ کنگ بود به روزنامه نگاران داده است و حمل این اسناد هیچ سودی در جهت منافع عمومی نداشته است.

اسنودن همچنین اعلام کرد این اسناد را از دسترسی دستگاه های اطلاعاتی چین، به ویژه به خاطر شناختی که هنگام فعالیت در آژانس امنیت ملی از دستگاه های اطلاعاتی چین کسب کرده بود، حفظ کرده است.

وی اطمینان داد هیچ امکانی وجود ندارد که روسیه و چین این اسناد را دریافت کرده باشند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، مقامات آمریکا بارها اعلام کرده اند نگران هستند که دستگاه های اطلاعاتی روسیه، چین، یا کشور دیگری توانسته باشد به برخی از عناصری که اسنودن در اختیار داشته دسترسی پیدا کرده باشد.