به گزارش افکارنیوز، این شبکه افزود: در اولین دور از مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه پنج به اضافه یک به نظر می رسد ایران با بازرسی غیر منتظره بازرسان از مراکز هسته ای خود موافقت کرده است. مذاکرات هفتم و هشتم ماه نوامبر ادامه خواهد یافت.

مجری از گزارشگر این شبکه در ژنو سوال کرد: آیا در روز های اخیر یک گام واقعی در ژنو برداشته شده است. گزارشگر گفت: به نظر می رسد که کارنامه مذاکرات دو روز اخیر بسیار مثبت بوده است. دو طرف مذاکره کننده گفتگو ها را مثبت ارزیابی کرده اند.

کارترین اشتون رئیس دیپلماسی اروپا اعلام کرد، برای اولین بار مذاکره کنندگان و جمهوری اسلامی ایران بر سر یک بیانیه مشترک به توافق رسیدند و همانطور که شما گفتید این توافق به ادامه مذاکرات در ماه نوامبر در ژنو منجر شد.

تا تاریخ اعلام شده کارشناسان تحریم ها و کارشناسان مسایل هسته ای خواهند توانست مذاکرات بین اشتون و ایران را دنبال کنند.

اشتون از اعتماد دو جانبه در مذاکرات سخن به ميان آورد. جواد ظريف نيز ضمن ابراز خوشبيني از مذاکرات تاکيد کرد که گفتگو ها در ماه نوامبر فني خواهد بود و سطح کارشناسان شرکت کننده در مذاکرات افزايش چشمگيري خواهد داشت.