به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار اسرائیل اعلام کرد، حدود ۳۱ درصد صهیونیست ها نزدیک به خط فقر هستند که این رقم دو برابر خطر فقر اقتصادی در اتحادیه اروپا به شمار می رود.

بر اساس این گزارش این رقم در سال ۲۰۰۱ میلادی نیز به ۲۶ درصد رسیده بود و نشانگر رشد چشمگیر خطر فقر در جامعه اسرائیل است. این گزارش همچنین نشان می دهد که حدود ۴۰ درصد کودکان اسرائیلی نیز در معرض خطر فقر هستند که این رقم نیز دو برابر نرخ فقر کودکان اروپایی است.

این رقم مشابه آمارهای سال ۲۰۱۱ میلادی است و بیشتر از نرخ فقر در کشورهای بحران زده یونان و اسپانیا است که ۲۰ درصد جمعیت این کشورها در معرض فقر اقتصادی قرار دارند.

یک مقام رسمی دانشگاه هیبرو در بیت المقدس در این باره تاکید کرد، افزایش نرخ فقر به علت کاهش هزینه های اجتماعی رژیم صهیونیستی در ۳۰ سال گذشته است.

وی تصریح کرد، بودجه ریاضتی ۲۰۱۳ میلادی اسرائیل نیز به این روند دامن زده و هزینه های اجتماعی در بودجه به شدت کاهش یافته است. بسیاری از شهرک نشینان صهیونیست در ماه های اخیر به فکر مهاجرت به آلمان و آمریکا افتاده اند.افزایش مالیات ها و کاهش درآمد تاثیر منفی زیادی بر وضعیت زندگی صهیونیست ها داشته است.