به گزارش افکارنیوز، بعد از اینکه نیروهای امنیتی مصر میدان " الرابعه العدویه " را به محاصره خود در آوردند و مانع از پیشروی تظاهر کنندگان به سوی خیابان " النصر "، حامیان اخوان المسلمین از محیط اطراف این میدان عقب رانده شدند.

نیروهای امنیتی مصر با کمک سیم خاردار و موانع و مستقر کردن زره پوش در این منطقه مانع از ورود تظاهرکنندگان به میدان شدند.