به گزارش افکارنیوز، پایگاه خبری الشروق، با انتشار چنین خبری در این روزنامه آنچه را که از این طرح آمریکایی شنیده بودیم که می خواهد کشورهای شرق خاورمیانه از جمله مصر و سوریه و عربستان را تجزیه کند، برای ما ثابت می شود.

این موضوع بسیار مهمی است که آثار خطرناکی در منطقه عربی خواهد داشت. در این رابطه کافی است که بگوییم منطقه در صورت اجرای چنین طرحی قابلیت تسلیم شدن به آمریکا را دارد و بیش از پیش سیطره آمریکا بر آن افزایش می یابد. باید در این سیاست آمریکا دقت کنیم که چرا تنها کشورهای عربی را می خواهد دچار تجزیه کند. می بینیم که سیاست آمریکا نسبت به شرق خاورمیانه متفاوت با سیاستی است که در قبال اروپا اتخاذ کرده است. آمریکا به وحدت اروپا بسیار اهمیت می ورزد و برعکس، در منطقه عربی " طرح های تجزیه " را دنبال می کند.

وقتی که اتحادیه شوروی به عنوان یک دولت بزرگ در اوائل دهه نود قرن گذشته به سمت تجزیه پیش می رفت، آمریکا فرصت را غنیمت شمرد تا بسیاری از کشورهای اروپای شرقی را به اتحادیه اروپای غربی ملحق کند. و هنوز بسیاری از کشورهای شرق اروپا امتیازاتی از نظام سیاسی و اقتصادی و استراتژی خود می دهند تا بتوانند به اتحادیه اروپا بپیوندند و آمریکا هم در برابر این تلاش ها مقاومتی نمی کند.

چرا آمریکا نسبت به کشورهای اروپایی نگاه متفاوتی دارد تا نسبت به کشورهای خاورمیانه؟ آیا خاورمیانه عربی متحد خطری برای آمریکا و کشورهای اروپایی و پیمان ناتو دارد؟

می توانیم این موضوع را اینگونه تحلیل کنیم که اروپای واحد سپر قوی ای در مقابل روسیه و چین تشکیل می دهد، همانطور که اروپای آتلانتیک چنین سپری در برابر اتحادیه شوروی به حساب می آید. اما منطقه خاورمیانه اگر با هم متحد شود ممکن است چنین سپر پیشگیرنده ای در مقابل اروپا و آمریکا تشکیل دهد. اختلاف استراتژیکی آمریکا در برابر اروپا و منطقه عربی مایه تعجب است.

آمریکا دارای چنان تسلطی بر اروپا است که هیچ تسلط یک دولت بزرگ بر کل منطقه جغرافیایی با آن برابری نمی کند. امریکا بر کشورهای عربی نیز سیطره اقتصادی و استراتژی و تا حدی هم تسلط سیاسی دارد و نمی توان چنین پنداشت که حمایت آمریکا از ایجاد وحدت در خاورمیانه بتواند مشکلات سیاسی و استراتژیک برای آن یا کشورهای اروپایی داشته باشد.

بنابراین این سیاست آمریکا را باید در راستای حمایت از تل آویو ارزیابی کرد و این تنها هدف آمریکا است که می خواهد اسرائیل را به عنوان یک قدرت نظامی و اقتصادی غیر قابل شکست در منطقه شکل دهد، تا جایی که حمایت از تل آویو، آمریکا را به استفاده از قدرت نظامی وادار کرد و امری که شکی در آن نیست این است که تقسیم کشورهای عربی به چند جزء با هدف ایجاد جوی از درگیری بخش های تجزیه شده با یکدیگر است. مثال بارز در این مورد، چیزی است که در عراق مشاهده می کنیم و همین هدف در سوریه نیز دنبال می شود و مصر نیز از این قاعده مستثی نیست.

باید توجه داشت بعد از آنکه مصر طرح های آمریکا را در مرزهای ملی اش شکست داد، چیزی نمی تواند آمریکا را از ادامه تلاش هایش در مصر باز دارد. امریکا در برهه آینده به شدت اوضاع مصر را می پاید و به ویژه آنچه را که طرح هایش را محدوده عربی به شکست کشانده، بررسی می کند. دوره آینده شاهد تحولات خطرناکتری خواهیم بود و آمریکا نقش خود را در مصر پیاده خواهد کرد.