به گزارش افکارنیوز، با توجه به شاخص برده‌داری جهانی که توسط بنیاد " Walk Free " در ۱۶۲ کشور مورد بررسی قرار گرفته است، گزارش شده که حدود ۳۰ میلیون نفر در سراسر جهان به عنوان برده زندگی می‌کنند.

این بنیاد تعریف برده‌داری را شامل کار اجباری، ازدواج کودکان و افراد قاچاق شده در نظر گرفته‌است و براساس این معیار به سنجش میزان شاخص برده‌داری جهانی پرداخته‌است.

بر اساس این گزارش تقریبا نیمی از افراد برده، درهند قرار دارند که برخی از آن‌ها به‌خاطر طبقه و یا سایر دلایل و تعهدات موجود، در بردگی متولد شده‌اند.
بدهی تله اسارت بسیاری دیگر از کشورها در بردگی نیز می‌باشد.

بر اساس گزارش بنیاد " واک فری " عمل برده‌داری سالانه ۳۲ میلیارد دلار سود برای افرادی که مخالف آزادی دیگران هستند، دارد.