به گزارش افکارنیوز، دادگاهی در میلان سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا را به دلیل تقلب و تخلفات مالیاتی ۲ سال از فعالیت سیاسی محروم کرد.

این دادگاه از سوی دیوان عالی ایتالیا اختیار داشت مدت محرومیت برلوسکونی از فعالیت سیاسی و حکم حبس وی را تعیین کند. پیش از این دادستانی ایتالیا اعلام کرد که اشتباهاتی در روند صدور حکم وی رخ داده است.

برلوسکونی پیش از این نیز به دلیل تخلفات مالیاتی کرسی مجلس سنای خود را از دست داده بود.