به گزارش افکارنیوز، پایگاه اینترنتی " ۶ اکتبر " به نقل از شاهدان عینی در داخل دیوان پادشاهی قطر در پایتخت این کشور " دوحه " از درگرفتن درگیری شدید بین " شیخ تمیم بن حمد آل ثانی " امیر کنونی قطر با " شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی " پدر خود و امیر پیشین این کشور تا جاییکه " شیخ تمیم " هفت تیر خود را درآورده و مستقیم به سمت پدرش تیر شلیک کرده پرده برداشت.

براساس گفته های شاهدان عینی بالاگرفتن درگیری " شیخ تمیم " و " شیخ حمد " به دلیل سفرهای زیاد " موزه " و " شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی " نخست وزیر پیشین قطر که آخرین آن سفر به تل آویو بوده، انجام گرفته است.

در همین حال پایگاه اینترنتی " ۶اکتبر " از وجود کارخانه تولید شراب " موزه " همسر امیر پیشین قطر در حومه شهر تل آویو خبر داده ومی افزاید: صدای تیراندازی گسترده ای در داخل کاخ محل استقرار امیر قطر شنیده شده و " شیخ تمیم " از هفت تیر شخصی خود چندین تیر به سمت پدر خود شلیک کرده است.

شاهدان عینی تاکید کردند: " شیخ تمیم بن حمد آل ثانی " پدر خود را در مکانی نامعلوم بازداشت کرده و دستور بازداشت " حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی " نخست وزیر و وزیر امور خارجه پیشین قطر را در یکی از زندان های این کشور صادر کرده است.

خاطر نشان مي شود "شيخ تميم" پادشاهي قطر را از "شيخ حمد بن خليفه آل ثاني" در ماه ژوئن گذشته دريافت كرد كه برخي ها آن را كودتاي پسر عليه پدر با همكاري "موزه" مادر "شيخ تميم"نام نهادند واين موضع در خاندان حاكم در قطر كه تاكنون شاهد كودتاهاي داخلي براي كسب قدرت بوده موضوع عجيبي به شمار نميرود.