به گزارش افکارنیوز، سایت روزنامه الوفد تأکید کرد کرد که نیروهای امنیتی پس از ۱۰۰ روز عملیات در ۸ استان، " عصام العریان " را داخل آپارتمانی در قاهره بازداشت کردند.

به گفته منابع مصری، عصام العریان هنگام بازداشت مقاومتی از خود نشان نداد، و پس از ورود نیروهای امنیتی به داخل آپارتمان خودش را تسلیم کرد و پس از جمع آوری وسایل شخصی و موردنیازش، با آنها رفت.

" احمد حلمی " معاون وزیر امنیت مصر تأکید کرد که دستگاه امنیتی با بازداشت عصام العریان چند ساعت قبل از آغاز محاکمه " محمد مرسی " رئیس جمهور برکنار شده، ضربه دردناکی به این گروه وارد کرد.

پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری به دست فرماندهان ارتش و سرکوب خشونتبار هواداران گروه اخوان المسلمین و محمد مرسی در قاهره و دیگر شهرهای این کشور، نیروهای امنیتی بازداشت گسترده رهبران ارشد و اعضا و هواداران اخوان المسلمین را آغاز کردند.

اتهامات مختلفی مانند تحریک برای قتل تظاهرکنندگان مصری و ارتباط با بیگانگان علیه محمد مرسی و رهبران ارشد اخوان المسلمین مطرح شده است.