به گزارش افکارنیوز، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه را به حضور پذیرفت. این دیدار در چارچوب سفرهای منطقه ای ابراهیمی انجام می شود.

اخضر ابراهیمی پیش از سفر به سوریه از ایران دیدن کرده بود و با مقامات کشورمان درباره حل بحران سوریه رایزنی کرده بود. این دیدارها با هدف فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست ژنو ۲ در ماه نوامبر انجام می شود.