به گزارش افکارنیوز، قرار بود دیروز سه شنبه سنای ایتالیا در مورد اخراج سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر اسبق این کشور، رای گیری کند اما این رای گیری به تعویق افتاد.

طرح اخراج برلوسکنی از سنا، بواسطه تائید فساد مالی وی مطرح شده است.

در این میان برخی از مقامات ایتالیایی، از امکان انجام رای گیری در روز چهارشنبه(امروز) سخن می گویند اما شواهد موجود حکایت از آن دارد که زمان قطعی این رای گیری هنوز مشخص نیست.

سنای ایتالیا رای گیری در مورد ماندن و یا اخراج برلوسکنی از سنا را به بعد از تصمیم گیری در مورد کاهش بودجه های دولتی موکول کرده است.

موضوع اخراج برلوسکنی از سنا، تنش های زیادی را در ایتالیا بوجود آورده که آخرین مورد آن خروج وزیران حامی وی از دولت ائتلافی این کشور و در آستانه سقوط قرار گرفتن کابینه " انریکو لتا " بود.

انریکو لتا، نخست وزیر ایتالیا، برای جلوگیری از سقوط دولت، مجبور به گرفتن رای اعتماد مجدد از پارلمان شد و بدین ترتیب بحران سیاسی شکل گرفته در ایتالیا پایان یافت.

برلوسکنی در حال حاضر رئیس حزب راست میانه آزادی مردم است. این حزب در انتخابات ماه فوریه از لحاظ کسب رای، دومین رتبه را کسب کرد از همین رو از جریان های تاثیر گذر در روند سیاسی ایتالیا محسوب می شود.

به نظر می رسد یکی از دلایل به تعویق افتادن رای گیری برای اخراج برلوسکنی از سنا، قدرت حزب آزادی مردم و هراس از واکنش آن و وارد شدن ایتالیا به یک بحران سیاسی دیگر باشد.