به گزارش افکارنیوز، این تونل که دو سوی تنگه بسفر را به یکدیگر متصل می کند، رابطی میان بخش اروپایی و آسیایی شهر استانبول خواهد بود و ترکیه را به اروپا متصل می کند. افتتاح این تونل از آروزهای ۱۵۰ ساله ترکیه بود که توسط کنسرسیومی ترکی - ژاپنی اجرا شد.

لینک فیلم