به گزارش افکارنیوز، این ۲۶ نفر دومین گروه اسرای فلسطینی هستند که پس از توافق تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی در چارچوب مذاکرات سازش و ادامه شهرک سازی ها آزاد می شوند. تشکیلات خودگردان توافق کرده است که در مقابل این امتیازها ۱۰۴ اسیر فلسطینی آزاد شوند.

رادیو نظامی رژیم صهیونیستی سه شنبه شب از احداث۱۵۰۰ واحد مسکونی در منطقه رامات شلومو واقع در قدس شرقی خبر داد. این خبر کمی پس از آزادی ۲۶ اسیر فلسطینی از زندان عوفر منتشر شد.

به گفته این رادیو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و جدعون ساعر وزیر داخلی این رژیم طرح احداث۱۵۰۰ واحد مسکونی در رامات شلومو را تصویب کردند.

گفته می شود نتانیاهو برای راضی نگاه داشتن تندروها و کاهش مخالفت ها با آزادی اسرای فلسطینی، مرحله دوم عملیات آزادی اسرای فلسطینی را در ازای احداثصدها واحد مسکونی در مناطق غصب شده انجام داده است.

نتانیاهو و ساعر هم چنین با دو طرح احداثمرکز گردشگری و باستانی در قدس شرقی موافقت کردند.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در سخنانی به مناسبت آزادی اسرای فلسطینی، توافق با این رژیم برای توسعه شهرک سازی در برابر آزادی اسرای فلسطینی را تکذیب کرد.