به گزارش افکارنیوز، «چاک هیگل» با «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع و معاون اول نخست‌وزیر مصر تلفنی گفت‌وگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این تماس تلفنی پیشرفت‌های حاصل شده در خصوص نقشه راه، رفع مقررات منع آمد و شد و احتمال لغو وضعیت اضطراری را مورد بررسی قرار دادند.

در بیانیه پنتاگون آمده است که دو طرف در این تماس تلفنی همچنین اوضاع سینا را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و همچنین بر اهمیت استمرار روابط بین مصر و آمریکا تاکید کردند.

هیگل و السیسی همچنین توافق کردند که رایزنی و تماسهای دو طرف ادامه داشته باشد.