به گزارش افکارنیوز، سازمان منع تسلیحات شیمیایی امروز(پنج‌شنبه) اعلام کرد تمام تجهیزات ساخت تسلیحات شیمیایی سوریه نابود شده است.

این سازمان در بیانیه خود اعلام کرده است که تمام تجهیزات تولید، ترکیب و تزریقی اعلام‌شده از سوی دولت سوریه، به طور کامل نابود شده است.

وزرای خارجه آمریکا و روسیه دو ماه قبل موافقتنامه‌ای را به امضا رساندند که بر اساس آن تمام تسلیحات شیمیایی سوریه باید تا نیمه اول سال ۲۰۱۴ نابود شده یا به خارج از کشور منتقل شود.

کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی که این مسئولیت را بر عهده گرفته، تاکنون تمام سایتهای اعلامشده به غیر از دو مورد را مورد بازدید قرار دادهاند. این سازمان بر همکاری کامل دولت سوریه اذعان کرده و تاکنون نیز تمام بازرسیها بر اساس برنامه از پیش اعلام شده پیش رفته است.