به گزارشافکارنیوز، شوقی علام مفتی مصر گفت: اقدام برخی خرابکاران در حمله به ساختمان الازهر و تخریب محتویات آن و بازداشت اسامه البعد رئیس این دانشگاه در دفترش محکوم است.

مفتی مصر بیان کرد: حرمت دانشگاه های باید رعایت شود واین مکان های علمی باید از نزاع ها و تسویه های حساب های سیاسی به دور نگه داشته شوند.

وی خواستار برخورد قاطع و کوبنده با همه افرادی که مراکز علمی، اساتید و کارکنان دانشگاه را مورد حمله قرار می دهند شد.

خاطرنشان می شود که روز گذشته تعدادی از دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین به ساختمان دانشگاه الازهر حمله کردند.