به گزارش افکارنیوز، نشریه انگلیسی تلگراف تحت عنوان " اعضای القاعده از طریق منزل امنشان در ترکیه آزادانه وارد سوریه می شوند " مطلبی را منتشر کرد.

این نشریه به نقل از منابع آگاه خود می نویسد: هم اکنون نیروهای جهادی بسیاری با ملیت های مختلف از جمله بعضی از اتباع انگلیس از طریق خاک ترکیه بدون هیچ مانعی آزادانه می توانند وارد خاک سوریه شوند.

براساس منابع انگلیسی: هم اکنون صدها تن از کسانی که برای پیوستن به صفوف نیروهای القاعده از بخش های مختلف جهان خود را به ترکیه می رسانند، بعد از اقامت کوتاه مدتی در برخی از منازل امنی که برای این قبیل از افراد در جنوب ترکیه تدارک دیده شده بدون هیچ مشکلی می توانند آزادانه وارد خاک سوریه شوند.

منابع انگلیسی در این رابطه می افزایند: هم اکنون گروه های مسلح تندروی اسلامگرا دامنه نفوذ و حضورشان را به این ترتیب در داخل خاک سوریه بسط و گسترش داده اند، بگونه ای که شمارشان به مراتب از شمار ارتش آزاد سوریه که از تندروی کمتری برخوردار هستند، بسیار بیشتر است.

منابع انگلیسی در این رابطه اعلام کردند: ترکیه در آغاز کار خود را با غرب در بیان نگرانی خود از خطر نفوذ القاعده در سوریه بیان می کرد و برای مقابله با این پدیده هم فکری می کرد اما اکنون به دو دلیل ممکن است ترکیه تصمیم گرفته است از امر خودداری کند، نخست این که یا واقعا این کشور دیگر کنترلی بر روی مرزهای جنوبی خود با شمال سوریه ندارد و دوم این که ممکن است ترکیه با توجه به دشمنی با سوریه ترجیح داده دیگر در خصوص تحولات جاری سوریه از خود حساسیت نشان ندهد و با ورود اعضای القاعده به سوریه مشکلی نداشته باشد.