به گزارشافکارنیوز، براساس گزارش برخی مقامات پاکستانی هواپیماهای آمریکا به برخی از مناطق در استان وزیرستان که گمان می‌رود پناهگاه گروه طالبان باشدحمله کردند، که بر اثر این حمله دستکم سه تن جان خود را از دست دادند.

شایان ذکر است؛ این اولین حملهای است که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا از زمان درخواست "نواز شریف" نخستوزیر پاکستان از "اوباما" رئیس جمهور آمریکا برای متوقف شدن این حملات به خاک این کشور، انجام شده است.