به گزارش افکارنیوز، داده‌های وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنایع ژاپن نشان می‌دهد واردات نفت خام این کشور از ایران نسبت به رقم مشابه در سال گذشته با ۳۵ درصد افزایش به ۲۵۲۲۱۶ بشکه در روز رسیده است.

رویترز علی‌رغم اعلام این خبر افزود خریداران اصلی نفت ایران در آسیا در سال جاری، خرید نفت ایران را تا کنون ۱۱.۵ درصد کاهش داده‌اند.

کشورهای غربی به رهبری آمریکا، ژاپن، چین، هند و کره جنوبی که خریداران اصلی نفت ایران در آسیا هستند را تحت فشار قرار داده تا واردات نفت از این کشور را کاهش دهند.

هدف از این فشارها متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران است که کشورهای غربی ادعا می‌کنند جنبه‌های نظامی دارد و در راستای تولید بمب اتمی است.

ایران که از کشورهای امضا کننده پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی(ان‌پی‌تی) است همواره ادعاهای غرب را رد کرده است. این پیمان به کشورهای عضو، حق غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف صلح‌آمیز را می‌دهد و تهران تأکید می‌کند هدفش از غنی‌سازی اورانیوم مصارف پزشکی و تولید انرژی است.

ایران همچنین از کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی است که بارها از تأسیسات هستهای ایران بازدید کردهاند اما هرگز مدرکی دال بر انحراف برنامه هستهای این کشور به سمت مقاصد نظامی نیافتهاند.