به گزارشافکارنیوز،سرلشکر «سامح سیف»، کارشناس مسائل راهبردی مصر در قاهره، با بیان اینکه سفر آینده وزرای خارجه و دفاع روسیه به قاهره تأثیر و پیامدهای بین‌المللی و منطقه‌ای بزرگی برجای خواهد گذاشت، افزود: ‌اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد، روسیه در صدد برقراری روابط جدیدی در همه زمینه‌ها با مصر است.

وی سفر دو وزیر خارجه و دفاع روسیه به قاهره را اولین سفر در نوع خود در طول تاریخ روابط بین دو کشور خواند و افزود: همگرایی بین مصر و روسیه نه تنها باب میل آمریکا نیست؛ بلکه در سایه میل و رغبت قاهره برای امضای قراردادهای تسلیحاتی با روسیه و کشورهای بلوک شرق، آمریکایی‌ها نگران و خشمگین هستند.

سیف با بیان اینکه اسلحه کشورهای شرقی از سلاح آمریکایی ارزان‌تر است، ‌ تاکید کرد که واشنگتن روی آوردن قاهره به برخی دیگر از کشورها را مخالف معاهدات سابق می‌داند.

وی تصمیم آمریکا در قطع کردن کمک‌های نظامی خود به مصر را امر عجیبی دانست که با ادعاهای واشنگتن مبنی بر مبارزه با تروریسم جهانی در تناقض است.

این کارشناس مسائل راهبردی مصر، افزود: آمریکا چگونه مدعی مبارزه با تروریسم در جهان است و در همان حال قرارداد(فروش) هواپیماهای نظامی «آپاچی» که از آنها برای مبارزه با تروریسم در صحرای سیناء‌ استفاده می‌شود؛ را به حالت تعلیق در می‌آورد.

سیف در ادامه بر لزوم برقراری روابط متوازن بین مصر و سایر کشورها تاکید کرد و افزود: اینکه آمریکا در قبال مساعدتهای نظامی، امور معینی را از قاهره بخواهد؛ مسئلهای است که پذیرش آن تحت هر عنوانی بسیار سخت است.