به گزارشافکارنیوز،خبرگزاری فرانسه اظهار کرد: تنها سه درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی در رابطه با عملکردهای فرانسو اولاند، رییس‌جمهوری فرانسه نظر بسیار مثبت و ۱۲ درصد نظر مثبت داشته است. ۷۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی در رابطه با عملکرد اولاند نظر منفی داشته‌اند. ۹ درصد دیگر نیز هیچ اظهارنظری نکرده‌اند.

این کاهش حمایت به دنبال افزایش بیکاری و مالیات، رشد اقتصادی کم در بحبوحه افزایش احساس ناامیدی در پی افزایش بیکاری و بسته شدن کارخانه‌ها به وجود آمده است.

شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، بیکاری، افزایش مالیات و مهاجرت را در راس نگرانی‌های خود قرار دادند.

این نظرسنجی از ۸ تا ۱۲ نوامبر به صورت آنلاین برگزار شده و ۹۵۰ تن در آن شرکت داشتند.