به گزارش افکارنیوز، روزنامه آلمانی " تاگس اشپیگل " در تحلیلی نوشت: اوباما میراثسیاسی خود را باخته است.

در ادامه آمده است: رئیس جمهوری آمریکا در طرح اصلاح بخش سلامت آمریکا شکست خورده و همراه با آن اعتبار خود را از دست داده است.

نویسنده در ادامه به اکثریت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان به عنوان مانعی بر سر راه سیاست های اوباما اشاره کرد و در بخش دیگری از این مطلب نوشت: اگر اوباما خود را جمع و جور نکند آمریکا و دنیا در معرض این خطر قرار می گیرند که باید سه سال دیگر با یک رئیس جمهوری در آمریکا سرو کار داشته باشند که رسماً در سمت خود قرار دارد اما خیلی زود به یک اردک لنگ تبدیل شده است. شانس اوباما برای اینکه در دور دوم ریاست جمهوری خود یک دستاورد تاریخی را به دست آورد در هفته جاری به شدت کاهش پیدا کرده است.

در ادامه آمده است: ظاهرا قدرت اوباما دیگر برای دفاع از پروژه آبرویی دور اول ریاست جمهوری اش یعنی اصلاح بخش سلامت کافی نیست. جمهوری خواهان آمریکایی ظاهرا همه امکانات خود را برای متوقف کردن این پروژه مهم اوباما به کار گرفته اند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خود اوباما را هم در شکست طرح اصلاح بخش سلامتش مقصر دانسته و در بخش دیگری از این مطلب نوشت: مشخص است که جمهوریخواهان با موضع وحشی‌گری از ضعف اوباما سوء استفاده می‌کنند. آنها به‌طور مداوم اوباما را برای دروغگویی‌ و عمل نکردن به وعده‌هایش به باد انتقاد می‌گیرند.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به اینکه اعتبار اوباما در سایه نتیجه نگرفتن در پیشبرد طرح اصلاحات بخش سلامت به شدت کاهش پیدا کرده است، نوشت: در حال حاضر تنها ۳۹ درصد مردم آمریکا از سیاست‌های وی حمایت می‌کنند.

جمهوریخواهان با داشتن اکثریت در مجلس نمایندگان می‌خواهند قدم به قدم الزامات اصلی این قانون را لغو کنند. از آنجا که در یک سال آینده انتخابات کنگره نیز مجدداً برگزار می‌شود، برخی دموکرات‌ها هم تحت فشارهای موجود و از آنجایی که نگران شکست در این انتخابات هستند، با محافظه‌کاران آمریکایی همراه شده‌اند.

ذکر این نکته ضروری است که یکی از مهمترین برنامه‌های اجتماعی اوباما اصلاح بیمه خدمات درمانی در این کشور و اجباری کردن آن بود؛ اما از اول اکتبر تاکنون فقط حدود صد هزار نفر موفق شده‌اند بیمه جدید پیدا کنند که این رقم معادل یک و نیم درصد از هدف دولت برای بیمه همگانی است.

همچنین پیشتر عنوان شده بود، این قانون به افرادی که پیشتر بیمه خصوصی دریافت کردهاند لطمهای نمیزند؛ اما برخلاف آنچه ادعا شده بود، میلیونها آمریکایی نامههایی از شرکتهای بیمه خود دریافت کردهاند که طبق آن و بر اساس قانون جدید، بیمه آنان غیرقانونی تلقی و بیمهنامههایشان فسخ میشود.