به گزارشافکارنیوز،پرس‌تی‌وی، بیش از ۲۰۰ نفر از سیاستمداران، تجار و نمایندگان دولتی عالی رتبه در آلمان گردهم آمده‌ بودند تا در سومین همایش سیاست خارجی در برلین شرکت کنند.

در این همایش متخصصان درباره محورهای مهم سیاست خارجی آلمان و اتحادیه اروپا که طیفی از مسایل از جمله روابط فراآتلانتیک و توافقنامه اخیر بر سر برنامه هسته‌ای ایران را در بر می‌گرفت، بحثکردند.

ایران و غرب محورهای مهم بحث‌ها در این همایش بود و اکثر شرکت کنندگان در این همایش توافقنامه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی را یک موفقیت توصیف می‌کردند.

سید حسین موسویان از شرکت کنندگان در این همایش اظهار داشت که هم اکنون دری برای تحولات مثبت در روابط ایران و غرب باز شده است، هر چند نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها همچنان وجود دارد ولی این توافقنامه اولین قدم برای عبور از این مسایل است.

چشم انداز لغو تحریمهای ایران برای صنعت آلمان اهمیت زیادی دارد. روابط تجاری ایران با آلمان به طور سنتی قوی بوده و اتاق صنایع و بازرگانی این کشور به تازگی اعلام کرده است که تحولات جدید میتواند اقتصاد آلمان را رونق دهد.