به گزارشافکارنیوز،الحدثاظهار کرد: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان سفر خود به ایران را بسیار مثبت ارزیابی کرده و تاکید کرد دیدار او با مقامات ایرانی موفقیت آمیز بوده است.

وی در توصیف سیاستمداران ایرانی صفت تدبیر را به کار برده و تاکید کرده است که آنان دقیقا می‌دانند چه‌ می‌خواهند و چه چیزی به نفع مردم ایران و منطقه است.

بری در پاسخ به این سوال که آیا شما میان ایران و عربستان نقش میانجی را دارید اعلام کرد: من میان این دو کشور میانجی نبوده‌ام و چنین چیزی تاکنون از من خواسته نشده است، اما درصوریتی که این امر از من درخواست شود حتما آن را با ملاحظه منافع لبنان به بهترین نحو انجام داده و در آن کوتاهی نخواهم کرد.

او در پایان با تاکید بر این نکته که روابط میان ایران و عربستان سعودی بر اوضاع سیاسی داخلی لبنان نیز تاثیر گذار است اعلام کرد من آمادهام تا به هر وسیله ممکن به کشورم خدمت کنم.