به گزارشافکارنیوز،محمدسعید ایزدی در پاسخ به این سوال که برنامه های ویژه بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده کشور و تهران در سال جاری چیست و آیا سقف وام نوسازی افزایش می یابد؟، افزود: وام ساخت مسکن در بافت فرسوده در حال حاضر ۳۰ میلیون است و بخشی از وام ۳۰ میلیونی ساخت در یافت فرسوده طبق همان برنامه‌های گذشته است اما آن ردیف اعتباری مسکن مهر دیگر ادامه ندارد.

*تعریف یک ردیف اعتباری جدید


ایزدی ادامه داد: ولی وام ۱۵ درصد وجود داشته و ادامه دارد و ما داریم یک ردیف اعتباری جدید تعریف می‌کنیم که این بحثتسهیلات با همکاری و مشارکت بانک مسکن ادامه پیدا کند.

وی تاکید کرد: اصرار ما بر روی تقویت پرداخت تسهیلات است تا جریان نوسازی بافت فرسوده تقویت شود بنابراین پیشنهاد دادیم که سقف وام نوسازی در بافت فرسوده افزایش یابد.

ایزدی تصریح کرد: نوسازی بافت فرسوده از موثرترین روش های تامین مسکن به حساب می آید بنابراین پیشنهاد شده هم سقف و هم میزان وام نوسازی افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران افزود: پیشنهاد افزایش سقف وام هنوز قطعی نشده است به همین دلیل نمی‌توانم میزان افزایش را اعلام کنم و در حال بررسی روی آن هستیم تا اولاً وام تعمیر و مرمت هم برای ساختمان‌های تاریخی نیز داشته باشیم و یک بخش هم وام نوسازی باشد.

وی گفت: در بخش تسهیلات تمام تلاش ما این است که مردم برای بازسازی بافت فرسوده تشویق شوند و بخش‌های دیگری هم دنبال آن هستیم تا با مشارکت بانک مسکن انجام دهیم تا آنها هم در بافت فرسوده وارد شوند تا بازسازی بافت فرسوده را انجام دهند.

به گفته وی، یک سری پروژه‌هایی هم هست با نام الگوسازی که خود سازمان عمران و بهسازی پی‌گیر آن است که تحرکی برای جریان نوسازی بافت‌های فرسوده شود.

ایزدی در خصوص پرداخت وام نوسازی از محل ردیف اعتباری مسکن مهر گفت: قرار بود ۲۳۰ هزار واحد مسکونی از محل اعتبار ردیف مسکن باسازی شود که از آن محل ۶۰ هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده و مابقی تا پایان سال افتتاح می‌شود.

*آیا از ساخت مسکن مهر و یا اجتماعی دریافت فرسوده استقبال می‌کنید


ایزدی در پاسخ به این سؤال که آیا از ساخت مسکن مهر و یا اجتماعی دریافت فرسوده استقبال می‌کنید، گفت: هفته پیش در خانه هنرمندان این موضوع را در میان گذاشتم و این موضوع را به بحثگذاشتیم و در هر صورت ما فکر می‌کنیم که می‌شود از این فرصت و ظرفیت‌‌های موجود بافت فرسوده استفاده کرد ولی بحثاین است که بارگذاری جدید در محدوده‌ها منجر به نابسامانی بافت فرسوده نشود.

ایزدی افزود: در حال برنامهریزی هستیم تا یکی دو ماه آینده میزان ظرفیتپذیری نوسازی بافتهای فرسوده را برای این مقوله اعلام کنیم.