به گزارشافکارنیوز،المیادین اظهار کرد: منابع خبری محلی در سوریه گزارش دادند: خمپاره عمل نکرده‌ای که پیشتر در نزدیکی سفارت ایران سقوط کرده بود ساعاتی پیش منفجر شد.

این انفجار پس از آن رخ داد که شخصی به قصد خنثی سازی این خمپاره اقدام به جابجایی آن کرد، این خمپاره بر اثر حرکت در نزدیکی سفارت ایران منفجر شد.

نیروهای امنیتی لبنان تاکید کردند، انفجار این خمپاره هیچ خسارتی برجای نگذاشته و خللی در امنیتی منطقهای که سفارت ایران در آن واقع شده است وارد نیامده است.