به گزارشافکارنیوز،حریت اظهار کرد: علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با اشاره به همکاری خوب اطلاعاتی ایران و ترکیه پیشنهاد بهبود روابط بین ترکیه و سوریه از طریق میانجیگری ایران را داد.

علیرضا بیگدلی گفت: همکاری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با سازمان اطلاعات ملی ترکیه بسیار نزدیک است.

وی در ادامه به اهمیت این همکاری پرداخته و آن را برای امنیت منطقه و جهان ضروری دانست.

بیگدلی همچنین در این نشست بر علاقه مندی ایران برای بهبود روابط دو کشور همسایه ترکیه و سوریه تاکید کرد و گفت: جمهری اسلامی ایران با تمام ابزارهایش حاضر است برای این کار میانجیگری کند.

وی در ادامه تاکید کرد در دیدار وزرای خارجه ایران و ترکیه بر یافتن راهکار مسالمت آمیز برای حل بحران سوریه توافق شده است.