به گزارش افکارنیوز، در فلش زیر، چند نمونه از گاف‌های سیاسی برلوسکونی را با هم مرور می‌کنیم. برای شروع بر روی تصویر، کلیک کنید.برای دیدن فلش کلیک کنید