به گزارش افکارنیوز، سفرا و مقامات امنیتی اتحادیه اروپا با سفر به دمشق قصد دارند تا ارتباطات را با دولت سوریه پس از مدت‌ها حمایت از مخالفان از سر گیرند.

یکی از سفرای اروپایی که از دسامبر ۲۰۱۲ در سوریه حضور دارد در این مورد گفت: «از ماه می ما کم‌کم شروع به بازگشت کردیم. نخست با تردید برای یک روز بعد ۲ روز و ۳ روز و اکنون ما ماهی یک یا ۲ بار به سوریه می‌رویم.»

بیشتر دیپلمات‌هایی که در سوریه بودند، از دسامبر گذشته این کشور را ترک کردند. در این بین نماینده چک یکی از دیپلمات‌هایی بود که در سوریه باقی ماند.

از آغاز ناآرامیها در سوریه بیش از ۱۲۰ هزار تن در این کشور کشته شدند.