به گزارش افکارنیوز، مرضیه افخم خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این افراد بی گناه شد.

وی افزود: بدون شک این اقدام با انگیزه دامن زدن به فتنه داخلی در سوریه و در میان پیروان ادیان الهی که قرن ها با آرامش در کنار هم زندگی کرده اند، صورت گرفته است.


سخنگوی وزارت امور خارجه از مجامع و سازمان های بین المللی و منطقه ای خواست با فوریت به وظیفه انسانی و حقوقی خود عمل کنند و مانع از تکرار هر گونه اقدامات خشونت آمیز و جنایت علیه مردم بی گناه سوریه شوند.