به گزارشافکارنیوز، بر اثر این انفجار در ساختمان وزارت دفاع یمن در صنعاء دستکم ۲۰ تن کشته شدند.

انفجار انتحاری یمن

انفجار انتحاری یمن

انفجار انتحاری یمن