به گزارشافکارنیوز، بان‌کی‌مون در ادامه تاکید کرد که ماندلا آن چیزی را که برای دنیا ممکن است به بشریت نشان داد.

وی افزود: " اجازه دهید هرروز از ماندلا به عنوان الگویی در زندگی الهام بگیریم و به تلاش برای داشتن یک زندگی و دنیایی بهتر ادامه دهیم.

نلسون ماندلای ۹۵ ساله که از بزرگ ترین رهبران مخالف نژاد پرستی در آفریقا به شمار می آید، چند وقتی است که به دلیل بیماری ریوی به شدت بیمار شده و در بیمارستانی در این کشور بستری بود.

به گفته مسئولان بیمارستانی، نلسون ماندلا در زندان های رژیم آپارتاید دچار بیماری تنفسی " سل " شده است وبا توجه به کهولت سن و ضعف جسمانی وی قادر به تحمل این بیماری نبود.