به گزارش افکارنیوز، دیلی تلگراف نوشت: روابط آمریکا با کشورهای عربی که می توان آن را " شیزوفرنی " یا روان گسیختگی توصیف کرد، شاید موجب نزدیکی بسیاری از کشورهای بزرگ عربی به روسیه شود، همانگونه که سلمان بن حمد آل خلیفه فرزند حاکم بحرین پیشتر نسبت بدان هشدار داده بود.

" سلمان بن حمد آل خلیفه " در اظهاراتی که روزنامه انگلیسی " دیلی تلگراف " آن را منتشر کرده، اظهار داشت: دولت باراک اوباما در صورت اصرار بر ادامه سیاست های خارجی کنونی خود، قطعا نفوذ خود را در خاورمیانه از دست خواهد داد.

" کوین کولین " خبرنگار این روزنامه که با سلمان ۴۴ ساله مصاحبه کرده است، نوشت: روابط واشنگتن و بسیاری از کشورهای عربی اخیرا و به ویژه پس از توافق هسته ای ایران و شش کشور بزرگ جهان به شدت بحرانی شده است.

ولی عهد بحرین گفت: بسیاری از کشورهای عربی پس از تغییر سیاست های آمریکا در سوریه، درصدد تجدید نظر در روابط خود با واشنگتن برآمدند که این مساله موجب شد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابتکاری را برای مهار بحران ارائه دهد.

سلمان خاطرنشان کرد: روسیه با ممانعت از حمله نظامی کشورهای غربی به سوریه ثابت کرده که دوست وفاداری است و بسیاری از کشورهای عربی منطقه نیز به دنبال آن، در صدد یافتن هم پیمانان دیگری به جای واشنگتن برآمدند؛ زیرا به نظر می رسد آمریکا درسیاست های خود که به کشورهای عربی تکیه دارد از بیماری شیزوفرنی(روان گسیختگی) رنج می برد.

ولی عهد بحرین به دیلی تلگراف گفت: " بحرین از جمله کشورهایی است که از تصمیمات دولت آمریکا از جمله درخواست از حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر مبنی بر کناره گیری از قدرت به خشم آمده است. "

وی مدعی شد: "کشورهای عربی به دنبال تضمین گرفتن از کشورهای غربی نیستند؛ بلکه ما به دنبال آن هستیم که غرب به سخنان ما نیز گوش دهد، زیرا ایران را به خوبی می شناسیم."