گروه بین الملل:

قاچاق زنان و دختران از ترکیه به سوریه برای جهاد نکاح نیروهای تکفیری هم اکنون با سختی روبرو شده است. نیروهای تکفیری نیز از اینکه نمی توانند مانند سابق طبق برنامه روزانه جهاد نکاح داشته باشند ناراضی به نظر می رسند.

به گزارشافکارنیوزبه نقل از الاخبارپرس لبنان، شبه نظامیان تکفیری سوری، درنتیجه کم شدن زنان، حاضرند به هر جنایتی دست بزنند. آنها به روستاهای دورافتاده سوریه رفته و بعد از کشتار مردان، همسران آنها را می ربایند. آنها از زن ها درجهت عملی کردن نیات شوم خود که مدعی هستند دستور دین است!، استفاده می کنند.

آنطور که منابع آگاه به الاخبارپرس گفته اند، شورشیان سوری، تعدادی از زنان ترک را خریده اند که در میان آنها روسپی ها و زنان خیابانی ترکیه نیز وجود دارند.

گروه های تکفیری هیچ تفاوتی بین حرام و حلال قائل نیستند و درحال حاضر به تهدیدی علیه امنیت جهان و منطقه تبدیل شده اند.