به گزارش افکارنیوز، سالم زهران مدیر مرکز اطلاع رسانی تحقیقات راهبردی در لبنان در گفت وگو با شبکه تلویزیونی " ال بی سی " لبنان، سرنخ ها و دستاوردهای جدیدی را درخصوص تحقیقات درباره حمله اخیر به سفارت ایران در بیروت فاش کرد.

وی به نقل از یک منبع امنیتی بلندپایه لبنانی گفت: یک فرد فلسطینی معروف مقیم اردوگاه شاتیلا در بیروت با ۱۰ فرد فلسطینی دیگر از این اردوگاه به منطقه ای مرزی در مرز لبنان با سوریه فرار کرده است.

وی در اشاره تلویحی به شهرک عرسال در شمال لبنان گفت: این منطقه در مجاورت مناطقی قرار دارد که مخالفان سوری در آنجا حضور دارند.

زهران به نقل از منبع امنیتی یاد شده افزود: این اتباع فلسطینی مظنون به دست داشتن در حمله به سفارت ایران در بیروت هستند و به همین علت فرار کرده اند.

اردوگاه فلسطینی صبرا و شاتیلا در فاصله یک کیلومتری از محل سفارت ایران در جنوب بیروت قرار دارد.

زهران گفت: اردوگاه شاتیلا محلی بود که دو عامل انتحاری خودروی بمبگذاری شده و کمربند انفجاری مورد استفاده در حمله به سفارت ایران را تحویل گرفتند و دستگاههای امنیتی درحال پیگرد افراد یاد شده هستند.

وی افزود: دستگاههای امنیتی لبنان با وجود ضعف امکانات خود دستاورهای زیادی را در زمینه تحقیقات درخصوص این حمله تروریستی بدست آورده اند.