به گزارش افکارنیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در پاسخ به سوال یکی از طرفدارنش در خصوص قیام مردم مصر و برکناری دو رئیس‌جمهوری پیشین این کشور در طول یک سال گفت: من احترام زیادی برای مردم مصر و اراده آنها قائل هستم چرا که معتقدم اراده مردم مصر می‌تواند کوه‌ها را در هم شکند و از خداوند می‌خواهم که ملت مصر را حفظ و آن‌ها را از بدی‌ها و خشونت دور کند.

وی در ادامه خطاب به اخوان المسلمین گفت: به خشونت پایان دهید، چرا که مصر و سرنوشت مردم این کشور از حزب شما و به قدرت رسیدنتان مهمتر است و اگر خواسته شما زندگی در صلح و امنیت است مردم مصر مخالفتی با این مساله ندارند.