به گزارش افکارنیوز، طبق تخمین اطلاعات ملی آمریکا همچنین اگر واشنگتن و کابل بر سر عقد قرارداد امنیتی برای حفظ نیروهای بین‌المللی در این کشور پس از ۲۰۱۴ به توافق نرسند،افغانستانبه سرعت دچار هرج و مرج خواهد شد.

این در حالی است که به عقیده برخی مقامات آمریکایی، تصور چنین پیامدهایی برای طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا، بسیار بدبینانه است و پیشرفت عملی نیروهای امنیتی افغان در آن لحاظ نشده است.

روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: به نظر من ما شاهد تقسیم‌بندی و درجه‌بندی دوباره قدرت و نواحی سیاسی خواهیم بود. این طور نیست که فکر کنیم قدرت گرفتن دوباره طالبان اجتناب‌ناپذیر است.

حامد کرزای، رئیس‌جمهوری افغانستان از امضایقرارداد امنیتی با آمریکا برای باقی ماندن حدود هشت هزار نیروی آن پس از ۲۰۱۴، امتناع ورزیده و مقامات کاخ سفید نیز گفتهاند که در این صورت طالبان دوباره به صحنه باز میگردد و القاعده نیز پناهگاههای امن خود را دوباره به دست میآورد.