به گزارش افکارنیوز، تلویزیون دولتیسوریهدر گزارشی با اشاره به جنایات تروریست های داعش در سوریه در منطقه عدرا العمالیه در حومه دمشق از وحشی گری این تروریست ها خبر داده است.

در این گزارش به نقل از منابع محلی و خانواده برخی جان باختگان از جنایت تروریست های دولت اسلامی عراق و شام آمده است: یک کودک ساکن این منطقه قبل از این که به دست تروریست های داعش سربریده شود آن را این گونه خطاب کرده است " همه جنایاتی که در حق من و خانواده ام مرتکب شده اید را به خدا می گویم.

این منابع اعلام کردند: پس از جمله معصومانه این کودک، تروریست های بی رحم این کودک را ذبح کردند.

خاطرنشان می شود که دو هفته پیشتروریست های داعش به منطقه غوطه شرقی در حومه دمشق یورش بردند و در این شهر دست به اعدام های گسترده زدند و بسیاری را شمشیر گردن زدند.