به گزارش افکارنیوز، احمد طیب، شیخ الازهر در جریان دیدار با اعضای هیات " آینده وطن " و برخی نمایندگان اتحادیه‌های دانشجویی اعلام کرد: این شبکه جدید تا سه ماه آینده راه اندازی شده و برنامه‌های آن به چهار زبان عربی، انگلیسی، فرانسه وآلمانی پخش می‌شود.

الطیب همچنین از ارائه طرحی برای توسعه آموزش به منظور ممانعت از ربودن دانشجویان الازهر خبرداد.

وی همچنین عنوان داشت الازهر کارگروههایی را برای انجام مذاکرات باز میان شهروندان مصری در خصوص "دیدگاه الازهر در برای رویارویی با تروریسم" تشکیل میدهد.