به گزارش افکارنیوز، حسن فضل الله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت گفت: هدف از انفجار حاره حریک لبنان، امنیت لبنان و ثبات و وحدت ملی این کشور بوده است.

وی در عین حال گفت که انفجار تقریبا از مقر شورای سیاسی حزب الله دور بوده و غیرنظامیان را هدف گرفته است.

حسن خلیل وزیر بهداشت لبنان نیز گفته بود که این انفجار هدفی مشخص نداشته و تنها با هدف آزار مردم صورت گرفته است.