به گزارشافکارنیوز، یک منبع امنیتی زندان «برج العرب» مصر گفت: محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده طی سخنانی که دیروز با نگهبانان داشت؛ تهدید کرد که موضوعات غافلگیر کننده‌ مختلفی را در جلسه محاکمه‌ آینده‌اش در روز سه شنبه آینده مطرح خواهد کرد. این موضوعات درباره کشتار تظاهرات کنندگان موسوم به «اتحادیه» خواهند بود.

بر اساس این گزارش، مرسی در صحبت‌هایش بعد از خواندن نماز جمعه که در داخل زندان برگزار شد؛ تهدید کرده است که ۲۵ ژانویه آینده حد فاصلی بین دو مرحله قبل و بعد از این مناسبت خواهد بود.

به گفته این منبع امنیتی مصر، ‌رئیس جمهور برکنار شده مصر خواستار بازگرداندن لباس‌های شخصی خود شد تا با آنها در جلسه محاکمه روز سه شنبه حاضر شود که با مخالفت مدیریت زندان مواجه شده است.

وی افزود: وقتی مخالفت زندان مبنی بر بازگرداندن لباسهای شخصی به محمد مرسی ابلاغ شد؛ گفت: شما تا کنون با من مانند یک متهم زندانی رفتار میکنید؛ من رئیس جمهور قانونی هستم و مخالفت شما با خواستههایم سرپیچی از دستورات است و مجازات آن با خیانت برابری میکند.