به گزارشافکارنیوز،اسامه النجیفی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه در واشنگتن در پاسخ به این پرسش که آیا بر این باورید ایران از نفوذ قوی یا نقش منفی در عراق برخوردار است، گفت: ایران کشوری بزرگ و مهم در منطقه خاورمیانه است و باید با این کشور تعامل داشت. ایران جدیدی پس از انتخاب رئیس جمهور روحانی شکل گرفته است و بر اساس سیاست وی برای نزدیک شدن به غرب و کشورهای عرب خلیج فارس امیدوارم تعامل جدیدی با تهران داشته باشیم و این وضع به سود کشورهای منطقه است و باعثمی شود اصلاحات بیشتری در ایران نیز رخ دهد. من روابط خوبی با مقامات ایرانی دارم و اخیرا به این کشور سفر کردم و ماه آینده به ایران سفر خواهم کرد.

وی افزود: ایران به حل و فصل بحران در عراق توجه دارد و از بیثباتی و تبعیضی که در این کشور وجود دارد ناراضی است. ایران تاکید می کند سیاست واقعی این کشور حمایت از ثبات و یکپارچگی عراق است. من بر این باورم که باید با ایران ارتباط داشت و به دنبال متهم کردن این کشور نبود. حداقل بپذیریم که ایران سیاست جدیدی را آغاز کرده است و اجازه دهید با این کشور تعامل داشته باشیم. نقش قوی ایران،ترکیه و کشورهای عربی در منطقه می تواند با افزایش همکاری به تقویت ثبات در عراق کمک کند.