به گزارشافکارنیوز،پایگاه النشره اظهار کرد: بر اساس نظر سنجی به عمل آمده از سوی مرکز پژوهشی و نظرسنجی آمریکایی هریس اینتراکتیو قبل از سخنرانی سالیانه باراک اوباما رئیس جمهوری اوباما در برابر نمایندگان مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا، هشتاد درصد از آمریکایی ها دیده خوبی به اوضاع کشورشان ندارند.

بر اساس این نظرسنجی فقط بیست درصد از آمریکا به اوضاع کشورشان با دید مثبت می نگرند.

در نظر سنجی مرکز هریس انتراکتیو۶۱ درصد اوضاع کلی آمریکا را منفی دانسته اند، ۶۷ درصد به نظام آموزشی دید منفی دارند، ۷۱ درصد از وضع بهداشتی ناراضی هستند، ۳۷ درصد از اقتصاد رضایت ندارند، ۷۵ درصد به موضوع مهاجرت با دید منفی می نگرند و ۷۸ درصد به اشتغال دیده خوبی ندارند.

هنگامی که از افراد تحت نظر سنجی پرسیده شد که تمایل دارند باراک اوباما در سخنرانی سالیانه خود نمایندگان کنگره و مجلس نمایندگان بیشتر به چه موضوعی بپردازد حدود ۵۶ درصد موضوع اقتصاد،۴۳ درصد اشتغال و۳۸ درصد موضوع بهداشت را ترجیح دادند.