به گزارشافکارنیوز،بی بی سی در گفتگویی با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، ارزیابی اش را از مجمع اقتصادی داووس جویا شد.

عمادی گفت: تعدادی از این هدف‌ها نزدیکتر شدند، ولی در چند مورد مثل پذیرفتن تعهد برای تعقیب سیاست هایی که اطمینان برای بیرون آمدن رکود اقتصادی در کشورهایی که هنوز دچار این رکود هستند و افزایش سرمایه گذاری در مناطقی که به شدت دچار کسری سرمایه گذاری خارجی در اقتصادشان هستند متأسفانه تعهد روشنی داده نشد و بخش دیگری هم که زیاد مثبت نبود پذیرفتن یک مسئولیت جمعی در مورد مدیریت بدهی کشورهای فرودرآمد بود که چند سال است که مطرح شده و متأسفانه هیچ بلوکی حاضر نیست بطور مستقیم همراهی بکند.

وی افزود: اما موارد مثبت آن یکی پذیرفتن اینکه موانعی که بر سر سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی هست در چارچوب تعرفه های بازرگانی، سود بازرگانی کالاهای وارداتی، به سوی کاهش برود و اقتصاد جهان شتاب بیشتری به سوی یکی شدن از نظر سیستم تجارت خارجی و سرمایه گذاری و سیستم بانکی بدهد، در آن رده‌ها گام‌های مثبتی برداشته شد.

عمادی افزود: در موارد منطقه ای و آن سوژه هایی که اهمیت جهانی دارند در سرخط اینها مسئله بازگشت ایران به اقتصاد جهانی گام مثبتی بود.

مجری بی بی سی پرسید با توجه به غیررسمی بودن نشست داووس، اهمیت این اجلاس در چیست؟

عمادی گفت: درست است که این یک نهاد رسمی نیست ولی دارای اهمیت است، این نشستی است که در راحت ترین چارچوب ممکن نمایندگان شرکت های بزرگ تجاری، بانک ها با مدیران سیاسی کشورها رودررو می توانند خیلی راحت گفتگو داشته باشند و ارزیابی ها در این چارچوب ردوبدل بشود. ما اگر نگاه کنیم در ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ خیلی از مسائلی که در داووس مطرح شد اینها بعدا تبدیل شدند به یک سری از کوشش هایی که برای نمونه سازمان تجارت جهانی یا صندوق پول بین الملل در نشست های بعدی اشاره کرد.

وی افزود: گفتگوهایی که در این فضای غیررسمی و راحت می شود در برخی از زمان ها راه خودش را به نهادهای فراکشوری رسمی پیدا کرده که در حقیقت دنباله این نشست داووس بودند. پس از سخنرانی سخنگوی آمریکا و رئیس جمهور ایران ما بازتاب این را هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در سطح گفتگوهایی که با آمریکا خواهد شد خواهیم دید که این گام مثبت در حقیقت کوچک و غیررسمی ممکن است به احتمال نسبتا بالا به گام های بزرگ تر و مثبت تر ترجمه بشود.

عمادی در پایان گفت: نقش داووس این است که خیلی از مسائلی که بطور رسمی هنوز نمی شود به آنها دست زد، برای اینکه دو طرف آمادگی صحبت ندارند، وقتی بطور غیررسمی گفته می شوند آمادگی را برای مذاکرات در مورد آن موارد بیشتر می‌کنند.