به گزارشافکارنیوز،براساس اعلام قبلی قرار بود امروز در قالب راستی آزمایی دو طرف در ادامه بحثپایان دادن به محاصره برخی شهرها و روستاها، موضوع آزاد کردن زندانیان و گروگان‌ها از سوی دو طرف مورد بحثقرار گیرد اما این موضوع نیز به نتیجه نرسیده زیرا بسیاری از گروگان‌هایی که توسط مجموعه‌های مسلح مخالف نظام به گروگان گرفته شده‌اند تحت امر ائتلاف مخالفان حاضر در ژنو نیستند و همین امر موجب بی نتیجه ماندن این دور گفت‌وگوها شده است.

رسانههای گروهی اکنون در بین ساختمان محل مذاکرات و ساختمان محل استقرار خبرنگاران منتظر هستند تا نتایج دور اول مذاکرات امروز را از زبان دو طرف بشنوند. اخضر الابراهیمی نیز قرار است عصر امروز مجددا در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شده و به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.