به گزارشافکارنیوز،پایگاه خبری «اسکای نیوز» اظهار کرد: «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت: «واشنگتن آماده اعمال تحریم ها علیه کسانی است که اوضاع(آفریقای مرکزی) را متزلزل می کنند یا منافع شخصی خود را از طریق دامن زدن به خشونت دنبال می کنند.»

این اظهارات کری در حالی مطرح می شود که آفریقای مرکزی شاهد درگیری های فرقه ای و اقدامات خونین انتقام جویانه است و مداخله نظامی فرانسه نیز در پایان دادن به این خشونت ها ناکام مانده است.

این اقدامات خونین در آفریقای مرکزی همچنین چالش های سامبا پانزا رئیس جمهوری موقت این کشور را در مدیریت وضعیت فعلی و گذار به انتخابات عمومی بیشتر کرده است.